Digitalizace firmy – Prodej-ambulance.cz

Digitalizace firmy
Prodej-ambulance.cz

O společnosti

Společnost Prodej ambulance je jedním z mála poskytovatelů řešení pro prodej a nákup ordinací v Čechách i na Slovensku. Disponuje největší databázi lékařských praxí na trhu. Zastřešuje celý proces prodeje, od ocenění ordinace přes právní služby až po samotnou realizaci.

prodej-ambulance.cz

O projektu

Projekt je specifický svým zaměřením na úzkou skupinu zákazníků. 90 % zákazníků tvoří lékaři v konkrétní životní situací, kterou většina z nich řeší jednou za život. Dalo by se to přirovnat ke koupi bytu či domu. Na projektu se nám podařilo zlepšit 3 klíčové oblasti, čímž se zlepšilo celkové fungování firmy a oslovování relevantních zákazníků. Akceleraci sběru relevantních poptávek, kvalifikace leadů a jejich následný lead nurturing a automatizace většiny procesů.

Patrik Janok

zakladatel – B2B Digital

Práce na projektu

Požadavek

Návrhy řešení

Chci nastavit podporu prodeje a pravidelný přísun poptávek
- tvorba marketingového mixu se zapojením vyhledávací sítě, obsahové sítě a sociálních sítí
- vytvoření a nasazení lead magnetu na webu dle předem definovaných person
- zapojení pokročilých e-mailových sekvencí pro rozesílku směrem ke stávajícím i novým kontaktům
Chci efektivní správu poptávek
- zavedení, nastavení CRM a zaškolení personálu pro efektivní práci
- stavba obchodního procesu, jeho rozkouskování na jednotlivé body
- nakonfigurování marketingového a prodejního reportu pro vyhodnocování na týdenní bázi
- definování pravidelných a nárazových procesů pro jednotlivě segmenty poptávek
Chci komplexní řešení pro správu organizace
- nastavení CRM jako centrálního mozku organizace
- instalace a zaškolení personálu k používání komunikačního a úkolového systému, jako je Slack a Trello
- nasazení Google Workspace včetně cloudového úložiště pro ukládání a práci s dokumenty

Výsledek

Více vygenerovaných poptávek
Správně sestavený mix marketingových kanálů dodává do CRM pravidelný přísun poptávek, které jsou v systému dvoudimenzionálně kvalifikovány. Leady jsou buď seřazené do automatizované e-mailové sekvence, nebo přiřazené obchodnímu týmu k navázání spojení. Podařilo se docílit rovnoměrné kontribuce poptávek mezi kanály a minimalizovat sezónnost, co se týče meziměsíční produkce.
Efektivnější práce s leady
Dynamika transakcí se pohybuje na úrovni 7 měsíců a více. Fundamentálním předpokladem k úspěchu je včasné vytvoření vztahu s potenciálním zákazníkem – ještě před samotným rozhodnutím o prodeji nebo koupi. Proto je důležitá efektivní práce s poptávkou a její správné zařazení do fáze nákupního procesu, ve které se právě nachází.
Digitalizace firmy
Díky výše zmíněným krokům a vzájemným propojením mezi CRM a zbytkem aplikací se povedlo násobně zvýšit rychlost procesů i kvalitu práce v celé organizaci. Hlavní devizou systematické organizace databáze je získávání exkluzivních a neveřejných nabídek. Došlo také ke zrychlení procesu párování poptávek, což výrazně zvýšilo úspěšnost obchodu.
prodej-ambulance

Pohled zákazníka

Díky zavedení CRM se výrazně zvýšila efektivita práce se zákazníky. Zjednodušilo se plánování úkolů v obchodním oddělení a přehledu aktivit u každého klienta. Povedlo se nám predikovat obrat i cash flow na půl roku dopředu.

Co se týče marketingu, došlo k zdvojnásobení příchozích leadů v průběhu 3 měsíců od aplikace jednotlivých kroků. Teď do marketingu investujeme přibližně stejnou sumu jako předtím, ale získáváme více poptávek a navíc s mnohem vyšším konverzním poměrem.

Pomocí zavedení komunikačních a úkolových kanálů Slack a Trello se zlepšila efektivita zadávaných úkolů a práce na jednotlivých projektech a úkolech.

Mgr. Juraj Fojtík, MSc.

Obchodní ředitel – prodej-ambulance.cz