Digitalizace firmy – Prodej-ambulance.cz

Digitalizace firmy
Prodej-ambulance.cz

Pohled zákazníka

Díky zavedení CRM se výrazně zvýšila efektivita práce se zákazníky. Zjednodušilo se plánování úkolů v obchodním oddělení a přehledu aktivit u každého klienta. Povedlo se nám predikovat obrat i cash flow na půl roku dopředu. Co se týče marketingu, došlo k zdvojnásobení příchozích leadů v průběhu 3 měsíců. Teď do marketingu investujeme skoro stejnou sumu než předtím, ale s mnohem vyšším konverzním poměrem. Pomocí zavedení komunikačních a úkolových kanálů – Slack a Trello se zlepšila efektivita zadávaných úkolů a práci na jednotlivých projektech.

Mgr. Juraj Fojtík, MSc.

Obchodní ředitel prodej-ambulance.cz

O společnosti

Společnost Prodej Ambulance je jedním z mála poskytovatelů řešení pro prodej a nákup ordinací v Čechách i na Slovensku. Zastřešuje celý proces prodeje, od ocenění ordinace, právní služby až po samotnou realizaci.
Client https://www.prodej-ambulance.cz/
Share

Požadavky

Řešení

Efektivnější práce s leady
- zavedení a nastavení CRM - Hubspot. - vytvoření více lead magnetu na webových stránkách. - zaškolení personálu pro efektivní práci v CRM. - stavba obchodní pipeliny a rozkouskování na jednotlivé body. - nakonfigurování marketingového a sales dashboardu a vyhodnocování na týdenní bázi.
Zacílení marketingu na úzkou skupinu zákazníků
- nalezení nejvhodnějších marketingových kanálů a oslovení vhodných cílových skupin, například na základě demografických, geografických a jiných parametrů. - definování pravidelných a nárazových procesů pro jednotlivé kanály. - přidání tzv. outbound marketingu do marketingového mixu.
Zefektivnění komunikace a předávání úkolů uvnitř firmy
- instalace a zaškolení personálu k používání nového interního komunikačního kanálu - Slack. - zavedení kanban systému pro úkoly a nastavení vhodné aplikace - Trello. - G suite - nasazení firemního balíčku od Googlu včetně cloudového úložiště pro ukládání dokumentů pro všechny oddělení. - nasazení pokročilého systému pro archivaci a posílání dokumentů a smluv se zákazníky - Docusign.

O projektu

Tento projekt se specializuje na prodej ordinací. Je specifický svým zaměřením na úzkou skupinu zákazníků. Na projektu se nám podařilo zlepšit 3 klíčové body, které zlepšily celkové fungování firmy a oslovování relevantních zákazníků.
Zavedení CRM
Velká specifičnost a relativní uzavřenost zdravotnického segmentu vyžaduje specifická marketingová řešení a lead management. Dynamika transakcí se pohybuje na úrovni 12 měsíců i víc a fundamentálním předpokladem k úspěchu je včasné vytvoření vztahu s prodávajícím - ještě před samotným rozhodnutím o prodeji. Toho lze docílit pouze zavedením a precizní optimalizací CRM systému založeného na efektivním a rychlém filtrování kontaktů dle jednotlivých proměnných kategorií. Požadavky na preciznost optimalizace narůstají přímo úměrně k rozsahu databáze kontaktů.
Tvorba databáze
Díky zmíněným krokům týkajících se CRM se nám podařilo docílit aby se navazovali efektivněji nové vztahy s vyšším počtem klientů. Hlavní devizou systematické organizace databáze je získávání exkluzivních a neveřejných nabídek.
Lead management a SEO
Co se týče lead managementu a SEO, podařilo se nám umístit výsledky vyhledávání na úroveň oficiálních lékařských komor, v důsledku čehož značná část kupujících klientů - pokud hledají online - přichází do kontaktu s projektem Prodej Ambulance. To platí jak pro individuální tak pro korporátní klientelu. Konverze a relevance příchozích leadu nám v některých regionech a lékařských odbornostech umožňuje definovat - i vytvářet - trh.
prodej-ambulance