Mezinárodní expanze – Realpad

Mezinárodní expanze
Realpad Software

O společnosti

Společnost Realpad Software se specializuje na poskytování softwarových řešení pro realitní developery. Jedná se o kompletní balík CRM, aplikace a front-end řešení na realitním trhu, který pomáhá s prodejem nových bytových jednotek. V Čechách a na Slovensku společnost dosáhla vysokého podílu na trhu a další klienty hledá primárně ve východní Evropě.

realpadsoftware.com

O projektu

V Realpadu jsme se zaměřili na zefektivnění a automatizaci e-mailingu a podpůrných činností. V dalším kroku jsme přivedli nové poptávky pomocí vyhledávacích, obsahových a sociálních sítí, aby byla možná expanze na trhy CEE ve 21 zemích. Bez těchto aktivit by nebylo možné připravit dostatek příležitostí pro obchodní reprezentanty.

Filip Firkal

zakladatel – B2B Digital

Práce na projektu

Požadavky

Návrhy řešení

Chci efektivní emailing
- vybudování komplexního systém správy databáze a práce s kontakty
- nasazení nástroje pro automatizaci personalizované rozesílky
- tvorba šablon a scénářů e-mailových sekvencí
Chci oslovit více potenciálních zákazníků
- zařazení kampaní vyhledávací a obsahové sítě do marketingového mixu
- úprava webových stránek, tvorba případových studií a nasazení sběračů poptávek
- automatizace personalizovaného oslovování na LinkedIn ve jménu členů obchodního týmu
Chci lépe propojit marketing a obchod
- lepší kvalifikace příchozích leadů z marketingových kanálů pro obchodní oddělení
- vytvoření sdíleného obchodního trychtýře
- propojení mezi CRM a jednotlivými nástroji pro automatizaci

Realizace

Efektivnější emailing
Pročistili jsme interní databázi již získaných kontaktů a nastavili systém pro sběr nových. LinkedIn jsme využili pro získávání nových kontaktů pro účely e-mailingu. Dle prioritizace jsme je postupně nasazovali do em-ailových sekvencí pro jednotlivé trhy.
Více poptávek
Pro otevření nových kanálů bylo potřeba předělat web a vytvořit nové produktové stránky. Pro web jsme také vytvořili případové studie a nasadili na ně sběrače leadů. Doplnili jsme pár regionálních přistávacích stránek pro lepší konverzi příchozích návštěv z placené reklamy.
Smarketing
Jednoduché propojení mezi e-mailovými sekvencemi a rezervací schůzek přímo v kalendáři obchodníka. Simultánně dochází k přepisování všech informací do CRM, aby byla dokumentace obchodních případů dokonalá. Společný trychtýř, kde marketing sdílí jeho vyšší polovinu a obchod spodní zajišťuje přesný reporting.
REALPAD case study foto

Pohled zákazníka

Otevření paralelní marketingové pipeliny vedle stávající obchodní pipeliny umožnilo ztrojnásobit počet schůzek při stávajícím počtu zaměstnanců na obchodním oddělení.

Obchodníci se tak nemusí věnovat hledání relevantních kontaktů a jejich obesílání, ale mohou se plně soustředit na schůzky s klienty a návrhy nabídek.

Zaznamenali jsme také přísun nových poptávek z regionu severovýchodní a jihovýchodní Evropy, kde jsme zároveň navázali spolupráci s lokálními partnery.

Marián Škvarek

zakladatel a CEO – Realpad Software