Mezinárodní expanze – Realpad

Mezinárodní expanze
Realpad Software

Pohled zákazníka

Otevření paralelní marketingové pipeliny vedle stávající obchodní pipeliny, umožnilo ztrojnásobit počet schůzek při stávajícím počtu zaměstnanců na obchodním oddělení. Obchodníci se tak nemusí věnovat hledání relevantních kontaktů a jejich obesílání, ale mohou se plně soustředit na schůzky s klienty a návrhům nabídek.

Marián Škvarek

zakladatel a CEO – Realpad Software

O společnosti

Společnost Realpad Software se specializuje na poskytování softwarových řešení pro realitní developery a pomáhá jim s prodejem novým bytových jednotek. Jedná se o kompletní balík CRM, aplikace a front-end řešení na realitním trhu.
Client https://realpadsoftware.com/
Share

Požadavky

Řešení

Zesílení stávajících kanálů: B2B emailingu a PR kanálu
U těchto tradičních kanálů jsme se zaměřili na to, jak je co nejefektivněji využívat, abychom je byli schopni použít při expanzi na nové trhy. U PR jsme stanovili publikační plán a zahrnuli do něho CEE region. u B2B emailingu jsme navrhli vybudovat komplexní systém správy databáze a práce s kontakty
Otevření nových kanálů
K zavedeným kanálům jsme po analýze přidali nové. SEO, PPC a LinkedIn. Pro první dva bylo potřeba připravit nové webové stránky a důkladně je optimalizovat. Vytvořili jsme případové studie a nasadili sběrače leadů. U LinkedInu jsme se snažili zapojit co nejvíce členů teamu pro domlouvání schůzek se zaměřením na předem vyfiltrované klíčové zaměstnance našich potencionálních obchodních partnerů.
Propojení Marketingu a Salesu - Smarketing
Pro úspěch výše uvedených strategií bylo důležité dosáhnout symbiózy mezi marketingem a prodejem. Obchodní tým se tady stal prodlouženou rukou marketingu. Obě skupiny sdílí jeden smarketing trychtýř, marketing jeho vyšší polovinu a obchod spodní.

O projektu

V Realpadu jsme se zaměřili na posílení stávajících marketingových kanálů a otevření nových, aby byla možná expanze na trhy CEE v 21 zemích. Primárním cílem bylo připravit co nejvíce příležitostí pro obchodní reprezentanty přímého prodeje produktů a také vybudovat síť lokálních partnerů napříč regionem.
B2B email 2.0
Připravili jsme seznam relevantních trhů, médií v daném oboru a propojili je s publikačním plánem (PR plánem). B2B emailing jsme posunuli na úroveň 2.0 - pročistily databázi a přiřadili pokročilé sekvence. Nastavili systém pro sběr potenciálních relevantních kontaktů a jejich postupné nasazování do emailových sekvencí. Přidali nový kanál pro oslovení kontaktů a jejich zdrojování.
Web a sběrače leadů
Pro otevření nových kanálů bylo potřeba předělat web a vytvořit produktové stránky. Pro web jsme také vytvořili případové studie a nasadili na ně sběrače leadů. Doplnili jsme pár přistávacích stránek pro lepší konverzi příchozích návštěv z placené reklamy.
Integrace a reporting
Jednoduché propojení mezi Hubspot Meetings a Google Meet zefektivnilo rezervaci schůzek o 50 %. Zároveň se všechny informace simultánně přepisovali do CRM, aby byla dokumentace obchodních případů dokonalá a zároveň zajištěn reporting pro marketingové oddělení.
REALPAD case study foto