Digitalizace firem

Více času, nižší náklady,
vyšší produktivita

Pomocí digitalizace vám ušetříme náklady, zrychlíme procesy a zvýšíme produktivitu zaměstnanců.

Častý problém:

Jak jej řešíme:

Trávíte více času nad rutinními úkoly než nad rozvojem vaší firmy?
Většina procesů se v každé firmě opakuje, díky správnému nastavení automatizace rutinních procesů docílíme značné časové úspory.
Chcete měřit produktivitu vašich zaměstnanců?
Pomocí správného měření zjistíme, kolik času tráví vaší zaměstnanci na jednotlivých úkolech, a můžeme optimalizovat prioritu jednotlivých úkolů a délku jejich trvání.
Rádi byste snížili provozní náklady a zvýšili efektivitu procesů?
Nasazením správných komunikačních a informačních systémů a jejich vzájemným propojením zvýšíme efektivitu fungování jednotlivých oddělení a snížíme tak celkové náklady firmy.

Oblasti kterým se věnujeme

ikonka nastavení

Webová stránka a SEO

Pro firmy, které mají lehčí firemní stránky poradíme jak výrazně snížit náklady a stránky si aktualizovat a upravovat bez nutnosti kódu. Poradíme jak stránky strukturovat tak, aby byli vyhledávané ve vyhledávačích.
ikonka raketa

Efektivní CRM

U správně nasazené CRM platformy dojde k výraznému zefektivnění chodu obchodního týmu. Je velmi důležité najít shodu s obchodním týmem, opakem je připravené CRM, které nikdo nechce používat.
ikonka infografika

Chytré aplikace

Zařídíme například, aby uměla webová stránka komunikovat s CRM platformou a dalšími nástroji například aplikacemi na správu úkolů, či komunikačními nástroji.
ikonka laptop

Přesná Analytika

Jelikož je v tomto bodě Vaše firma plně digitalizovaná, je možné začít vytvářet přehledné reporty výkonnosti, efektivity, tržeb i dalších behaviorálních parametrů jak z webové stránky, tak z CRM i jiných aplikací.

S námi dosáhnete svých obchodních cílů