FAQ

FAQ

B2B Digital

Jaký je rozdíl mezi vámi a tradiční agenturou?
Hlavní rozdíl je v osobním přístupu. Nemáme obchodní zástupce a o projektu se bavíte přímo s námi, realizátory vašeho projektu. Neplatíme si drahé kanceláře ani firemní auta. K vašemu projektu přistupujeme, jako by byl náš. Navrhujeme řešení, které je nejlepší pro vás, ne takové, na kterém co nejvíce vyděláme.
Jaký je rozdíl mezi vámi a freelancerem?
Jde hlavně o zastupitelnost a širší záběr, co se týče marketingových kanálů. Freelancer většinou rozumí jednomu oboru v rámci marketingu (např. placené reklamě) a již nemá pojem o navazujících marketingových kanálech, jako je e-mailing nebo SEO. Proto je freelancer vhodný na správu marketingového kanálu, ale nedokáže se podívat na váš business jako celek a navrhnout nejlepší řešení.
V čem jste jiní než konkurence?
Snažíme se o co největší transparentnost, kdy přesně víte, na čem se aktuálně pracuje a s jakým cílem. Na vašich úkolech nepracují junioři, ale zkušení profesionálové z oboru. Rozhodli jsme se jít cestou poskytování služeb pro B2B sektor, který je odlišný od B2C sektoru. Tradiční agentury nereflektují ve svých strategiích a taktikách tyto rozdíly a často navrhují stejná řešení pro oba sektory To bohužel vede ke špatným výsledkům a k mylným závěrům, že online marketing v B2B sektoru nefunguje. Opak je však pravdou.

Balíčky

Který balíček je pro mě nejvhodnější?
Naše balíčky jsme navrhli tak, aby reflektovaly různé potřeby jednotlivých klientů. Základní balíček je vhodný pro firmy, které již mají definované digitální marketingové kanály, věří jim a hledají někoho, kdo je bude spravovat, optimalizovat a starat se o ně. Balíček Profi je k určený společnostem, které ještě nemají svou digitální přítomnost podchycenou, nebo s ní v minulosti nedosáhli očekávaného úspěch a chtějí to zkusit znovu. Zahrnuje návrh kanálů a platforem a jejich nastavení a správu. Pokročilý balíček je pro firmy, které chtějí digitální marketing využít naplno a nebrání se použít ty nejsofistikovanější technologie na trhu. V plánu jsou zahrnuty pokročilé marketingové automatizace i tvorba obsahu.
Na jak dlouho je potřeba se uvázat ke spolupráci?
Naším cílem není vázat klienty, avšak je potřeba mít na paměti, že spuštění jednotlivých kanálů a jejich následná optimalizace a dosažení výsledku nějakou dobu trvá. V neposlední řadě je třeba vzít v potaz i délku prodejního cyklu, která dle oboru a zaměření může trvat od jednotek měsíců až do 2 let. Vázanost u nás není žádná. Důležité je si stanovit cíle, které chceme společně dosáhnout pro jednotlivá časová období.
Co je garance a jak funguje?
Je to vcelku jednoduché. Pokud po 6 měsících naší vzájemné spolupráce nebudete s našimi výsledky spokojeni, v následujících měsících nemusíte platit náš měsíční poplatek až do doby, než vám marketing nepřinese domluvené výsledky.

Služby

Co je marketingový kanál nebo platforma?
Marketingový kanál je prostor, odkud přichází na vaše stránky návštěvníci a následně poptávky. Může to být placená reklama ve vyhledávání, e-mail, placená reklama na sociálních sítích nebo optimalizace stránek pro organické vyhledávání známa pod názvem organická návštěvnost. Platforma je konkrétní reklamní systém nebo nástroj. V případě placené reklamy to může být Google Ads, Sklik nebo Facebook Ads.
Co je a jak vypadá měsíční report?
Je to měsíční vyhodnocení marketingových aktivit. Snažíme se ho dělat co nejpřehledněji a používat nástroje, které nejsou náročné na vytváření ani správu, ale které zároveň nabízejí špičkovou vizuální interpretaci výsledků.
Co znamená kontrola výkonnostních kanálů?
Je to revize nastavení reklamních platforem. Jsou to například změny cenových nabídek, přidání vylučujících slov u placené reklamy, upravení textu reklam, přidání nových kontaktů do automatizované sekvence u e-mailingu atd.
Jak mi nastavíte marketingové kanály, aby přinášely poptávky?
Vybereme nejvhodnější marketingový kanál podle fáze nákupního procesu, ve které se zákazník nachází. Podle toho přizpůsobíme různé e-mailové sekvence a reklamní sdělení.
Co jsou rozvojové návrhy?
Jedná se o měsíční nápady, jak zlepšit výkonnost vašich kampaní. Například návrh nové sestavy klíčových slov, návrh nových reklam, přidání nového publika atd.
Jak a proč mi nastavíte analytiku a reporting?
Bez dobře nastavené analytiky nejde správně měřit výkon marketingových kampaní. Následný reporting pomůže ke správným rozhodnutím a dalším krokům rozvoje.
Co jsou leadmagnety, landing page a opt iny?
Všechny výše zmíněné pojmy jsou marketingová aktiva, která pomáhají k aktivaci poptávek v jednotlivých fázích trychtýře. Ve zkratce – landing page je vysoce optimalizovaná stránka, na kterou se posílá návštěvnost pro získání vyššího konverzního poměru. Leadmagnet je obsah, který návštěvníka naláká k tomu, aby vám na sebe zanechal kontakt. Opt in je konkrétní stránka (nebo blok stránky), která má za úkol přesvědčit návštěvníka, aby vyplnil formulář.
Co jsou pokročilé automatizační sekvence?
Pokročilá automatizace využívá různé spouštěče, aby odstartovala předem navrhnuté e-mailové sekvence, které v konečném důsledku nahrazují manuální činnosti obchodního týmu nebo marketérů. Díky nim dokážete ve stejném čase a se stejným úsilím vygenerovat nebo obsloužit 10krát více poptávek.
Co je to trychtýř a proč ho potřebuji?
Marketingový trychtýř je proces, ve kterém v jeho vrchní části přivádíme návštěvnost a na spodku dochází ke konverzím (nákupy, poptávky). Správnou optimalizací trychtýře lze dosáhnout konverzního poměru, který přivádí jednak dostatek poptávek, a zároveň snižuje akviziční náklady.